eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Lịch sử Liễu Châu

| 2014-09-26|

Liễu Châu là cái nôi của "người Liễu Giang" loài người cổ ở vùng phía Nam Trung Quốc. Tại đây có các di chỉ văn hóa của loài người cổ như Di chỉ Bạch Liên Động (thời hậu kỳ đồ đá cũ - thời sơ và trung kỳ đồ đá mới cách đây khoảng 30.000 - 7000 năm), Di chỉ Lý Ngư Chủy Đại Long Đàm (thời sơ và trung kỳ đồ đá mới cách đây khoảng 7000 năm), Di chỉ Man Vương Thành (thời đại công xã thị tộc phụ hệ cách đây khoảng 4000 năm) cùng với những di chỉ văn hóa của loài người cổ khác chẳng hạn như núi mặt bàn hai bờ sông Liêu Giang, núi mặt bàn thôn Lam Gia, núi Cửu Đầu, Cam Tiền Nham v.v... những nơi nói trên đều là vùng nguyên sơ của Liễu Châu.

Năm Nguyên Đỉnh thứ 6 đời Tây Hán (năm 111 TCN) đã thiết lập huyện Đàm Trung thuộc quận Uất Lâm, đây là sự khởi đầu của việc xây dựng thành phố Liễu Châu.

Năm Tôn Ngô Phượng Hoàng thứ 3 thời Tam Quốc (năm 274), huyện Đàm Trung tách ra từ quận Uất Lâm và nhập vào quận Quế Lâm, từ đó huyện Đàm Trung thuộc quận Quế Lâm.

Năm Thái Khang thứ 3 nhà Tấn (năm 282) là thủ phủ chính quyền quận.

Thời Nam Triều Tề (từ năm 479 - 502), huyện Đàm Trung nhập vào quận Tề Hi.

Sau năm Lương Đại Đồng thứ 6 (năm 540) là thủ phủ chính quyền của quận Mã Bình.

Năm Khai Hoàng thứ 11 nhà Tùy (năm 591), huyện Đàm Trung đổi tên là huyện Quế Lâm, sau đó lại đổi tên là huyện Mã Bình.

Năm Đại Nghiệp nguyên niên (năm 605), huyện Mã Bình thuộc Quế Lâm.

Năm Đại Nghiệp thứ 3 (năm 607), thuộc quận Thủy An.

Năm Võ Đức thứ 4 nhà Đường (năm 621), huyện Mã Bình là thủ phủ của chính quyền Côn Châu, sau đó Côn Châu đổi tên là Nam Côn Châu.

Năm Thiên Bảo nguyên niên nhà Đường (năm 742), đổi tên là Quận Long Thành.

Năm Càn Nguyên nguyên niên (năm 758), quận Long thành còn được gọi là Liễu Châu.

Thành phố Liễu Châu là thành phố tập trung cư dân của nhiều dân tộc như dân tộc Hán, Choang, Dao v.v... có nền văn hóa bản địa cũng như nền văn hóa dân tộc đậm đà, từ mấy ngàn năm trở lại đây nó luôn là nơi hội tụ giao lưu và hội nhập kinh tế, văn hóa giữa dân tộc Hán và các dân tộc ở Lĩnh Nam, nơi đây đã hình thành nên một nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

Tháng giêng năm 1994, thành phố Liễu Châu được Quốc vụ viện chính thức tặng danh hiệu là "thành phố nổi tiếng về văn hóa lịch sử".

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014