eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Xin liên lạc chúng tôi

| 2014-09-30|

Trung tâm quản lý mạng Lữu Châu

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở làm việc chính quyển thành phố Lữu Châu, số 66 Đường Tam Trung thành phố Lữu Châu

Số bưu chính: 545001

Điện thoại tư vấn nghiệp vụ website: 0772-2822881, 2812254

E-mail: xxb@liuzhou.gov.cn

 

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014