eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

“Hiện đại” và “Đặc sắc” khiến cho Ánh Trăng Ao Sen quận Liễu Giang càng đẹp hơn

| 2017-07-12| www.liuzhou.gov.cn
1.jpg

Mới đây, tổ kiểm tra giám sát do ông Đặng Kiến Hoa Phó giám đốc Cục Lâm nghiệp khu tự trị dẫn đầu đã đến thị trấn Bắc Bằng quận Liễu Giang, tiến hành công tác kiểm tra và giám sát Khu mẫu (nòng cốt) nông nghiệp Ánh Trăng Ao Sen. Tổ kiểm tra giám sát đã tìm hiểu thực địa về việc xây dưng cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng của khu mẫu, và lắng nghe báo cáo tình hình về các công tác của khu mẫu (nòng cốt) nông nghiệp đặt sắt hiện đại, đồng thời đã khẳng định sự tiến triển mới và những thành tựu mới mà khu mẫu đạt được, và đưa ra ý kiến và kiến nghị mang tính chỉ đạo cho các công việc tiếp theo của khu mẫu.

Khu mẫu (nòng cốt) nông nghiệp Ánh Trăng Ao Sen quận Liễu Giang nằm ở thôn Hạ Luân thị trấn Bắc Bằng, là một trong 12 khu mẫu cấp quận đầu tiên được khu tự trị trao biển, diện tích chính của khu mẫu này là 3800 mẫu, khu mở rộng là 6500 mẫu, và khu bức xạ đạt 15.000 mẫu.

Lễ hội du lịch văn hóa hoa sen đã được liên tục tổ chức sáu lần, mỗi năm thu hút được hàng trăm nghìn lượt du khách, thực hiện doanh thu du lịch đạt hàng chục triệu nhân dân tệ. Sự hòa nhập sâu sắc giữa ngành nông nghiệp hiện đại và ngành du lịch đã trở thành một hạng mục gương mẫu của sự phát triển hòa nhập giữa nông nghiệp và ngành du lịch quận Liễu Giang.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014