eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Bốn doanh nghiệp thành phố Liễu Châu được nhận danh hiệu doanh nghiệp lâu đời Quảng Tây

| 2017-10-17| Nhật báo Liễu Châu

Những ngày gần đây, Sở Thương vụ khu tự trị đã công bố thông báo về kết quả nhận định doanh nghiệp lâu đời Quảng Tây năm 2017, căn cứ theo “Thông báo triển khai công tác nhận định doanh nghiệp lâu đời Quảng Tây của Sở Thương vụ khu tự trị”, trải qua các quá trình khai báo, giới thiệu của các thành phố, quá trình đánh giá xét duyệt của các chuyên gia và quá trình trưng cầu ý kiến của các bộ ngành liên quan của khu tự trị, cuối cùng đã chọn lựa ra 13 doanh nghiệp lâu đời Quảng Tây, trong đó thành phố Liễu Châu có 4 doanh nghiệp được nhận danh hiệu là doanh nghiệp lâu đời Quảng Tây, đó là các doanh nghiệp sau: Công ty Cổ phần Bách hóa Năm Sao Liễu Châu, Công ty TNHH Kim Tang Tử Quảng Tây, Công ty Cổ phần Y dược Liễu Châu Quảng Tây, Công ty Cổ phần Lưỡng Diện Châm Liễu Châu.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014