eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Lộc Trại và Trung tâm chuyển giao công nghệ Tử Kinh Thanh Hoa (Liễu Châu) ký kết hợp tác

Wu Qinxue| 2017-12-26| Nhật báo Liễu Châu

Gần đây, huyện Lộc Trại và Trung tâm chuyển giao công nghệ Tử Kinh Thanh Hoa (Liễu Châu) đã tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác (kỳ II). Việc này đánh dấu năm năm hợp tác tương lai giữa huyện Lộc Trại và Trung tâm chuyển giao công nghệ Tử Kinh Thanh Hoa (Liễu Châu) đã bước vào phiên bản 2.0.

Trong ba năm qua, Trung tâm chuyển giao công nghệ Tử Kinh Thanh Hoa (Liễu Châu) đã mang công nghệ, nhân tài và cơ hội phát triển mới đến cho huyện Lộc Trại, trong công tác sáng tạo toàn diện dựa vào việc lấy sáng tạo khoa học công nghệ làm cốt lõi, huyện Lộc Trại đã đứng hàng đầu tại toàn thành phố, toàn khu tự trị thậm chí là toàn quốc. Trên cơ sở đó, năm năm hợp tác tương lai giữa huyện Lộc Trại và Trung tâm chuyển giao công nghệ Tử Kinh Thanh Hoa (Liễu Châu) sẽ tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu, bước vào phiên bản 2.0, tiếp tục hợp tác cùng thắng lợi, cung cấp nguồn hỗ trợ về nhân tài và kỹ thuật có hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn cho việc xây dựng và phát triển huyện Lộc Trại, tăng cường thúc đẩy việc chuyển đổi các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ cốt lõi và ứng dụng thị trường. Tận dụng các cơ hội và hỗ trợ có hiệu quả, lấy sản nghiệp chủ đạo của thành phố Liễu Châu gồm ô tô và kiến trúc làm điểm xuất phát, nắm bắt cơ hội phát triển, đẩy mạnh phát triển ứng dụng sản nghiệp graphene, phấn đấu trở thành lực lượng tiên phong của sản nghiệp graphene của Quảng Tây nói chung và Liễu Châu nói riêng.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014