eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Quận Liễu Nam dẫn đầu thành phố Liễu Châu trong việc thực hiện GDP khu vực tăng gấp đôi so với năm 2010

Zhang Tingting| 2018-01-10| Nhật báo Liễu Châu

Năm 2017, GDP khu vực của quận Liễu Nam đạt 67,8 tỷ nhân dân tệ, dẫn đầu các quận huyện thuộc thành phố Liễu Châu trong việc thực hiện GDP khu vực tăng gấp đôi so với năm 2010, đồng thời dẫn đầu thành phố Liễu Châu trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính đạt tiêu chuẩn xây dựng trở thành xã hội khá giả một cách toàn diện.

Theo thống kê sơ bộ, năm 2017, GDP khu vực của quận Liễu Nam đạt 67,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,0% so với cùng kỳ; đầu tư tài sản cố định đạt 28,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,84% so với cùng kỳ; thu nhập tài chính đạt 4,237 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,0% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội là 31 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,0% so với cùng kỳ. Thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân ở thành thị là 37933 nhân dân tệ, thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân ở nông thôn là 19524 nhân dân tệ, lần lượt tăng là 8,8% và 9,0% so với cùng kỳ, nền móng để xây dựng xã hội khá giả một cách toàn diện không ngừng được củng cố.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014