eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của Bún ốc Liễu Châu vượt một triệu nhân dân tệ

Su Guili| 2018-01-30| Nhật báo Liễu Châu

Xuất khẩu sỉ sang nước ngoài Bún ốc Liễu Châu đóng gói sẵn là một điểm tăng trưởng mới của ngành xuất nhập khẩu Liễu Châu. Theo thống kê, năm ngoái thành phố Liễu Châu tổng có 7 doanh nghiệp sản xuất đạt tư cách tự kinh doanh xuất khẩu Bún ốc, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 1,166 triệu nhân dân tệ.

Theo tìm hiểu, việc xuất khẩu sang nước ngoài tiếp tục là một bước tiến lớn sau khi Bún ốc Liễu Châu đóng gói sẵn thực hiện xong việc sản xuất sản nghiệp hóa. Một năm xuất khẩu 7 lượt, tổng 350 nghìn gói, đây là đơn thành tích xuất khẩu Bún ốc đứng đầu thành phố Liễu Châu năm 2017, và cũng là một hình ảnh thu nhỏ của việc xuất khẩu sỉ ra nước ngoài đặc sản của Liễu Châu. Thị trường hải ngoại mang tính chất thăm dò của Bún ốc Liễu Châu từ chỗ ban đầu là “đơn thương độc mã chiến đấu” đã hình thành tổ hợp, đưa ngày một nhiều doanh nghiệp sản xuất bước ra thế giới. Năm ngoái, thành phố Liễu Châu đã tổ chức cho 8 doanh nghiệp sản xuất Bún ốc Liễu Châu tham gia Hội chợ giao dịch kẹo và rượu toàn quốc lần thứ 96 (Thành Đô) dưới hình thức đóng bao bì đặc biệt chung và triển lãm tập thể, một số doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận cung cấp hàng hóa với các nhà kinh doanh từ quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Âu và Mỹ.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014