eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

“Mô hình Liễu Châu” sẽ được nâng cấp thành “mô hình Quảng Tây”

Xiaoyi Lu| 2018-04-15| Nhật báo Liễu Châu

Gần đây, nhóm nghiên cứu của Khu tự trị đã đến Liễu Châu để tìm hiểu nghiên cứu về việc áp dụng và quảng cáo các loại ô tô sử dụng năng lượng mới. Việc xúc tiến và áp dụng các loại ô tô sử dụng năng lượng mới có triển vọng được lập pháp, “mô hình Liễu Châu” sẽ được nâng cấp thành “mô hình Quảng Tây”.

Đầu năm nay, Hội thảo về đánh giá của người sử dụng và ứng dụng sáng tạo cho ô tô sử dụng năng lượng mới quốc tế đã được tổ chức tại thành phố Liễu Châu, các chuyên gia, học giả và lãnh đạo từ nhiều địa phương đã đánh giá cao kinh nghiệm và hành động của Liễu Châu trong việc quảng bá ô tô sử dụng năng lượng mới. Người đứng đầu nhóm Dự án Đổi mới ô tô sử dụng năng lượng mới quốc gia ông Vương Bỉnh Cương cho rằng sau khi “mô hình Liễu Châu” rút khỏi trợ cấp, các loại ô tô sử dụng năng lượng mới ở các thành phố cấp ba cấp bốn đã được quảng bá và ứng dụng thành công.

Để quán triệt thực hiện tốt hơn tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIX, các đại biểu Quốc hội thuộc Khu tự trị đã đề xuất nâng cấp "mô hình Liễu Châu" về quảng bá và đổi mới các loại ô tô sử dụng năng lượng mới thành “mô hình Quảng Tây", trên cơ sở các chính sách như “Kế hoạch hành động vươn lên của ngành công nghiệp ô tô Quảng Tây”, tiếp tục xây dựng “Quy định về áp dụng và quảng cáo ô tô sử dụng năng lượng mới ở Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (bản thảo)”, chính quyền các cấp của Khu tự trị và các doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao cùng nhau tạo ra nhu cầu thị trường để hỗ trợ cải cách kết cấu khung cung ứng của ngành công nghiệp ô tô Quảng Tây, khiến Quảng Tây dẫn đầu bước lên một con đường thành công trong cả nước về công cuộc quảng bá ứng dụng ô tô sử dụng năng lượng mới cấp tỉnh của thời kỳ hậu trợ cấp.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014