eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Công nghiệp Wuling Liễu Châu ký thỏa thuận với doanh nghiệp vững mạnh của thế giới - Robot ABB

| 2018-04-25| www.liuzhou.gov.cn
1.JPG

Gần đây, Công ty TNHH công nghiệp ô tô Wuling Liễu Châu (gọi tắt là Công nghiệp Wuling) đã ký thỏa thuận đối tác hợp tác chiến lược với Công ty TNHH công trình ABB (gọi tắt là Robot ABB) tại Thượng Hải, hai bên sẽ tiến hành hợp tác một cách tích cực, đi sâu và toàn diện trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng robot, cùng nhau mở rộng giải pháp phát triển robot, thúc đẩy áp dụng kỹ thuật thông minh của robot để nâng cao trình độ chế tạo thông minh và ứng dụng robot trong công nghiệp.

Theo sự đồng thuận của cả hai bên, Robot ABB sẽ cung cấp các sản phẩm robot, các thiết bị đồng bộ theo tiêu chuẩn và các giải pháp để giải quyết về hệ thống và thiết bị chuyên nghiệp cho công ty con 100% vốn, hoặc công ty kiểm soát cổ phần, công ty góp vốn cơ khí công nghiệp Wuling, bao gồm các quy trình trong công nghiệp chế tạo xe hơi như dây chuyền sản xuất tự động thân xe, lắp ráp động cơ, lắp ráp hệ thống động cơ truyền thống và dây chuyền sản xuất bộ pin năng lượng mới v.v. Đồng thời, cả hai bên sẽ cùng nhau đầu tư nguồn lực vào việc phát triển kỹ thuật mới, công nghệ mới và tích cực phổ biến vào thị trường ứng dụng.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014