eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

CARNIVAL du lịch Liễu Châu 2018 sẽ diễn ra ở Tam Giang

| 2018-05-16| www.liuzhou.gov.cn
01.JPG

Để thể hiện thêm tác dụng tích cực của ngành du lịch trong những phương diện như phồn vinh kinh tế, xúc tiến công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo v.v., kết hợp hữu cơ du lịch với sản nghiệp xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công kiên thoát nghèo, tạo ra bầu không khí tốt đẹp là quan tâm du lịch, tham gia du lịch, ủng hộ du lịch, thúc đẩy du lịch trên toàn xã hội, thành phố Liễu Châu quyết định tổ chức hoạt động Ngày du lịch Trung Quốc “ngày 19 tháng 5” năm 2018 và lễ khai trương của Khu phong cảnh Tiên Nhân Sơn Tam Giang.

Lễ hội ẩm thực trà dầu

Thời gian: 12:00 đến 17:00 ngày 19 tháng 5

Địa điểm: Bãi Cổ Lầu Quảng trường Duoye huyện Tam Giang

Lễ khai mạc CARNIVAL du lịch Liễu Châu 2018

Nội dung: Tổ chức biểu diễn văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Động để trình bày thành quả du lịch toàn khu vực và du lịch đặc thù, tuyên truyền Luật Du lịch, “Điều lệ du lịch”, văn minh du lịch.

Loại hình: Hát dân tộc Động, khèn, Duoye, tiểu phẩm, trình diễn văn hóa phi vật thể, trưng bày tuyên truyền du lịch, tuyên truyền văn minh du lịch v.v..

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 19 tháng 5

Địa điểm: Quảng trường Duoye huyện Tam Giang

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014