eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Dự án quý hai ở huyện Lộc Trại thành phố Liễu Châu tập trung khởi công và hoàn thành thi công

Yang Jiqiang| 2018-06-27| Nhật báo Liễu Châu

Gần đây, lễ tập trung khởi công và hoàn thành thi công của dự án quý hai ở huyện Lộc Trại thành phố Liễu Châu đã được tổ chức tại khu khai phát kinh tế Lộc Trại bên cạnh Độc Lĩnh, lần này có 26 dự án, tổng đầu tư đạt mức 2,903 tỷ NDT, có 13 dự án đã khởi công, tổng đầu tư đạt mức 2,318 tỷ NDT, có 13 dự án đã hoàn thành thi công, tổng đầu tư đạt mức 585 triệu NDT. Bao gồm các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị hóa mới, xây dựng môi trường sinh thái, xây dựng hệ thống dịch vụ công cộng xã hội và nâng cấp sản nghiệp loại xe v.v... Việc tập trung khởi công và hoàn thành thi công các dự án lần này không những thể hiện ra huyện Lộc Trại tăng tốc tăng trưởng ổn định, thúc đẩy phát triển, mang lại lợi ích cho người dân một cách toàn diện, còn góp sức động mạnh cho việc nâng cấp chuyển đổi sản nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả của kinh tế, thực hiện phát triển chất lượng cao ở Lộc Trại.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014