eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Lớp học Đảng về “Cảm tưởng người Động” ca ngợi công ơn của Đảng

Cui Haidong| 2018-07-02| Nhật báo Liễu Châu
图片1.jpg

Gần đây, thị trấn Độc Động huyện tự trị dân tộc Động Tam Giang đã tổ chức “Cuộc họp quan sát tại hiện trường lớp học Đảng về cảm tưởng người Động và chào mừng 97 năm ngày thành lập Đảng”, chương trình lấy các hình thức mang đặc sắc dân tộc như “giảng khoản”, đàn hát đàn tỳ bà dân tộc Động v.v… để tuyên truyền chính sách mới của Đảng, ca ngợi ân tình của Đảng. Những năm gần đây, thị trấn đã thông qua các công tác như tăng cường xây dựng qui phạm tổ chức Đảng cấp cơ sở, triển khai việc xây dựng Đảng thúc đẩy thoát nghèo, triển khai “1 dẫn dắt 2 giúp đỡ 3, tiên phong thúc đẩy thoát nghèo”, tăng cường đưa tin tuyên truyền v.v… để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng của thị trấn đạt được hiệu quả thực tế.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014