eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Công ty dữ liệu lớn đầu tiên được đặt tại Khu sinh thái mới phía bắc thành phố Liễu Châu

| 2018-07-17| www.liuzhou.gov.cn
图片1.jpg

Gần đây, Khu sinh thái mới phía bắc đã ký một thỏa thuận khung hợp tác với Công ty TNHH (Thâm Quyến) công nghệ lưu trữ Khoa sáng tạo để xây dựng một dự án khu công nghiệp dữ liệu lớn.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ đầu tư xây dựng một khu công nghiệp dữ liệu lớn gồm các nhà máy máy chủ kiến trúc ARM, trung tâm dữ liệu tây nam, trung tâm nghiên cứu và phát triển thứ hai v.v… tại Khu sinh thái mới phía bắc. Dự án khu công nghiệp dựa trên nền tảng là dịch vụ công nghệ công cộng để từng bước đưa vào các doanh nghiệp cao cấp trong ngành công nghiệp thông tin, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm như máy chủ, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu v.v… về các phương diện như thiết kế mô phỏng sản phẩm công nghiệp và sản xuất chế tạo thông minh v.v, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tổng mức đầu tư của dự án là 4,4 tỷ nhân dân tệ, sẽ được xây dựng theo hai giai đoạn với thời gian xây dựng là 3 năm. Sau khi hoàn thành và đưa vào sản xuất, tổng giá trị sản lượng sẽ đạt hơn 10 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014