eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Quận Liễu Giang thành phố Liễu Châu xây dựng khu kiểu mẫu phát triển hội nhập công nghiệp

| 2018-08-07| Nhật báo Liễu Châu

Kể từ năm nay, quận Liễu Giang thành phố Liễu Châu đã đi sâu thực hiện chiến lược thúc đẩy bằng các dự án lớn, lập kế hoạch và thúc đẩy 170 dự án lớn như “10 dự án lớn mới khởi công”, “10 công trình lớn xây dựng tiếp” thuộc các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tổng vốn đầu tư là 108,928 tỷ nhân dân tệ và mức đầu tư kế hoạch hàng năm là 11,323 tỷ nhân dân tệ.

Quận Liễu Giang đã sử dụng một loạt các biện pháp như tăng cường huy động vốn đầu tư và nắm chắc việc điều phối xây dựng dự án để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề về vốn đầu tư dự án, tiến độ xây dựng v.v… qua đó củng cố vai trò dẫn dắt của việc xây dựng dự án lớn đối với tăng trưởng đầu tư, làm rõ rệt hơn vai trò đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, quận Liễu Giang đã hoàn thành đầu tư 5,132 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng cao 1,5 điểm phần trăm so với mục tiêu dự định và cao hơn mức trung bình của Liễu Châu, Quảng Tây cũng như cả nước. Trong đó các dự án lớn với 50 triệu nhân dân tệ trở lên đã hoàn thành đầu tư 2,888 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 89,1%, đứng đầu cả thành phố, hoàn thành mục tiêu “cả hai quá nửa” một cách thuận lợi.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014