eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Tăng cường cải cách tổng hợp nông thôn thúc đẩy chấn hưng nông thôn

Chen Jianming| 2018-12-18| Nhật báo Liễu Châu
图片1.jpg

Trong những năm gần đây, thành phố Liễu Châu đã tích cực thúc đẩy kết hợp có chiều sâu các sản nghiệp nông nghiệp và du lịch, giáo dục… sáng tạo phương thức phát triển nông nghiệp, kết hợp phát triển ngành sản xuất thứ nhất, thứ hai và thứ ba, ngành nông nghiệp giải trí và ngành du lịch nông thôn với hình thức đa dạng đã phát triển mạnh mẽ, tính đến cuối tháng 10, toàn thành phố đã thúc đẩy có trọng điểm được 16 thôn nghèo khó (thôn hoặc đồn tự nhiên) phát triển ngành nông nghiệp giải trí và du lịch nông thôn, xây dựng mới được 7 khu thí điểm nông nghiệp giải trí và du lịch nông thôn cấp Khu tự trị trở lên, cùng với 6 tuyến đường ngành nông nghiệp giải trí và du lịch nông thôn đặc sắc, xây dựng mới và hoàn tất nghiệm thu được 13 nông trại vui vẻ hạng sao và khu du lịch nông thôn hạng sao đạt hạng 4 sao trở lên.

Việc cải cách kết cấu khung cung ứng nông nghiệp thu được thành quả dồi dào, số nông trường hộ gia đình của toàn thành phố đạt 516 hộ, số doanh nghiệp đầu tàu trọng điểm sản nghiệp hóa nông nghiệp đạt 118 doanh nghiệp, giá trị sản xuất toàn năm của các doanh nghiệp đầu tàu ước tính đột phá 16 tỉ nhân dân tệ, số hộ nông dân được kéo đi lên theo nhờ ảnh hưởng của chính sách vượt 250 nghìn hộ.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014