eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Đầu tàu phát triển không ngừng vận hành con tàu kinh tế chạy băng băng

Yang Jiqiang| 2018-12-26| Nhật báo Liễu Châu

Từ đầu năm trở lại đây, huyện Lộc Trại thành phố Liễu Châu đã dốc toàn lực vào việc thúc đẩy xây dựng dự án sản nghiệp, cải tạo khu nhà lều, xây dựng đường xá… đẩy nhanh việc tạo dựng và giới thiệu Lộc Trại với hình ảnh là một khu vực huyện hiện đại hóa, dẫn dắt phát triển theo hướng chất lượng cao, chia sẻ chung hài hòa, hạnh phúc và tươi đẹp, xây dựng “huyện kiểu mẫu” của Quảng Tây, không ngừng nâng cấp và hoàn thiện hình ảnh, phẩm chất và chức năng của khu vực huyện, nhằm lan tỏa sức hấp dẫn mới của Lộc Trại.

Được biết, năm 2018 huyện Lộc Trại thành phố Liễu Châu đã thực thi được 9 dự án trọng đại cấp Khu tự trị, với tổng vốn đầu tư là 2,337 tỉ nhân dân tệ, năm nay dự kiến hoàn tất đầu tư 572,1 triệu nhân dân tệ, hiện tại đã hoàn tất đầu tư 630 triệu nhân dân tệ. Thực thi được 57 dự án trọng đại cấp thành phố, với tổng vốn đầu tư là 20,192 tỉ nhân dân tệ, năm nay dự kiến hoàn tất đầu tư 3,089 tỉ nhân dân tệ, tính đến tháng 11 đã hoàn tất đầu tư đạt 2,85 tỉ nhân dân tệ. Tính toán tổng thể thực thi được 91 hạng mục và 94 dự án trọng đại cấp huyện, với tổng vốn đầu tư liên quan là 39,62 tỉ nhân dân tệ, dự kiến đầu tư năm là 6,418 tỉ nhân dân tệ, tính đến tháng 11 tích luỹ hoàn tất đầu tư 4,473 tỉ nhân dân tệ.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014