eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Thành phố Liễu Châu đẩy mạnh thúc đẩy mô hình phát triển chuỗi sản nghiệp bún ốc

Wei Simin| 2019-01-01| Nhật báo Liễu Châu
图片1.jpg

Năm 2018, chính quyền thành phố, Thành ủy thành phố Liễu Châu đã thành lập tổ lãnh đạo phát triển sản nghiệp bún ốc, dùng mô hình “công nghiệp hóa + Internet” để mưu hoạch phát triển và nâng cấp sản nghiệp bún ốc, xây dựng “sản nghiệp 2.0” bún ốc Liễu Châu. Ngoài đầu tư vốn, hỗ trợ vốn, xây dựng cơ sở vật chất… thành phố Liễu Châu còn thiết lập nhiều chính sách hệ thống trên nhiều phương diện, nhằm nâng đỡ sát sao cho sự phát triển của sản nghiệp bún ốc một cách toàn diện.

Năm 2019, là một năm mà sản nghiệp bún ốc theo đuổi giấc mơ. Mô hình phát triển toàn chuỗi sản nghiệp mà trọng tâm là bún ốc Liễu Châu đã đang mạnh mẽ tiến về tương lai, bước vào giai đoạn thực hiện “sản nghiệp 2.0” năm 2020, bún ốc Liễu Châu và sản nghiệp phụ kèm sẽ cho ra đời một loạt các thương hiệu nổi tiếng, thu nhập từ tiêu thụ bún ốc đóng gói sẵn dự kiến sẽ đạt 10 tỉ nhân dân tệ, các sản nghiệp thượng du như bún gạo, ốc, măng chua, đậu phụ trúc… sẽ thực hiện phát triển theo hướng quy mô hóa, sản nghiệp hóa, tiêu chuẩn hóa, thương hiệu hóa.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014