eLiuzhou, the official Webside of the Liuzhou Government.

Thúc đẩy phát triển chất lượng cao, xây dựng khu đô thị mới kiểu mẫu

Zhang Zixiao| 2019-01-09| Nhật báo Liễu Châu
图片1.jpg

Theo dự tính sơ bộ, quận Liễu Giang thành phố Liễu Châu năm 2018 thực hiện tổng giá trị sản xuất khu vực đạt 29,35 tỷ NDT, tăng trưởng 10%; giá trị gia tăng của ngành công nghiệp đạt 12 tỷ NDT, tăng trưởng 10%; đầu tư tài sản cố định đạt 14,81 tỷ NDT, tăng trưởng 23%; thu nhập tài chính đạt 2,42 tỷ NDT, tăng trưởng 20,4%; tổng kim ngạch bán lẻ sản phẩm tiêu dùng xã hội đạt 5,61 tỷ NDT, tăng trưởng 10%; thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân thành thị là 35133 NDT, tăng trưởng 7%; thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân nông thôn là 13706 NDT, tăng trưởng 11,5%.

Trong đó, kinh tế công nghiệp nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả, tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp đạt 38,8 tỷ NDT, tăng trưởng 10%; tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp có qui mô trở lên đạt 35,2 tỷ NDT, tăng trưởng 10%. Tăng cường dịch vụ đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có qui mô trở lên mới tăng là 5 doanh nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trăm triệu đồng mới tăng là 2 doanh nghiệp. Thu hút một loạt các dự án lớn như trụ sở chính Tập đoàn xây dựng Zhanhong Quảng Tây, thể tổng hợp thành phố Xingjia… trong năm tổng số vốn giải ngân từ ngoài thị trong nước đạt 5,54 tỷ NDT, hoàn thành 101% nhiệm vụ của năm, số vốn nước ngoài giải ngân thực tế đạt 27,227 triệu USD.

© Bản quyền thuộc về UBND Chính quyền TP Liễu Châu 2014